Zmowy przetargowe są jednym z najcięższych i najbardziej oczywistych naruszeń prawa konkurencji: oczywistych w tym sensie, iż bezpośrednio godzą w wartości chronione przez prawo antymonopolowe.

 Praktyka ta przyrównywana jest do kradzieży, ale dokonywanej bez użycia ciemnych czapek i śrubokrętów, lecz za pomocą e-maili i Blackberries (USA v. S.K. Vandebrake, Sentencing Opinion, Judge Mark W. Bennett, U.S. District Court N.D. Iowa, 8.02.2011 r.).

Uczestnicy zmów przetargowych okradają bowiem zamawiającego, a co za tym idzie konsumentów, prowadząc dokładnie do odwrotnego skutku, niż ten, który chce osiągnąć organizator przetargu – a więc do zawyżenia ceny zwycięskiej oferty lub ograniczenia wyboru ofert.

Z tego też względu ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.) wyraźnie wskazuje, że ustalanie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert stanowi antykonkurencyjne porozumienie, zakazane bez względu na udział przedsiębiorców w rynku i zagrożone karą w wysokości do 10 proc. ich przychodu.

Kurtuazja w interesach

Charakteryzując praktyki zmów przetargowych, można przede wszystkim wyróżnić dwa podstawowe mechanizmy, jakimi się wyróżniają. Po pierwsze, mechanizmy te dotyczą warunków, jakie zawierane są w składanych ofertach.

Najpopularniejszym jest składanie oferty zabezpieczającej, zwanej również kurtuazyjną, uzupełniającą, grzecznościową lub symboliczną (ang. cover bidding), polegające na tym, że „konkurencyjny” oferent składa ofertę, która jest droższa od oferty wytypowanej na zwycięską, lub też składa ofertę zawierającą warunki szczególne, o których wie, że nie mogą zostać zaakceptowane przez nabywcę. Służy to stworzeniu iluzji konkurencji i wyborowi przez zamawiającego wytypowanego już wcześniej oferenta.

9 decyzji dotyczących zmów przetargowych wydał UOKiK od 2007 r.

Ponadto, jeżeli możliwe jest podzielenie zamówień w następstwie jednego przetargu, uczestnicy mogą umówić się, iż złożą identyczne oferty, licząc, iż z każdym z nich zostanie zawarty kontrakt cząstkowy.

Innym typem uzgodnień są te dotyczące podziału danego przetargu według określonego kryterium (np. geograficznego), kiedy każdy ze zmawiających się liczy na określoną, przydzieloną sobie część kontraktu.

Jako przykład takiego uzgodnienia można powołać porozumienie, które było przedmiotem oceny w Decyzji Prezesa UOKiK nr RWR-12/2003, dotyczące przetargu na prowadzenie zorganizowanej kontroli biletowej w pojazdach komunikacji zbiorowej na terenie Wrocławia.

W przedmiotowym przetargu każda z dwóch zwycięskich ofert uzyskała dokładnie tę samą liczbę punktów, a zaproponowane przez spółki ceny oraz wartości poszczególnych współczynników były dokładnie takie same.

Wycofywanie się z gry

Drugi z podstawowych mechanizmów zmów przetargowych dotyczy samego faktu nie składania lub wycofywania ofert.

Mechanizm ten polega na ograniczaniu ofert przetargowych (ang. bid suppression) i polega na porozumieniu pomiędzy oferentami, na mocy którego jeden lub więcej przedsiębiorców decyduje się na niebranie udziału w przetargu lub na wycofanie wcześniej złożonej oferty, aby wybrano ofertę wyznaczoną jako zwycięską.

Ustalanie przez konkurentów warunków ich ofert stanowi zakazane porozumienie

Jako przykład zastosowania tego mechanizmu można podać przetarg na sprzątanie ulic Poznania (decyzje Prezesa UOKiK nr RPZ-20/2005, RPZ-28/2005). W przypadku tego porozumienia po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający zwrócił się do zwycięzcy z prośbą o złożenie wymaganych dokumentów.

Ten przedłożył żądane dokumenty, ale uczynił to dzień po wyznaczonym terminie, wobec czego jego oferta została wykluczona, a zwycięzcą przetargu został kolejny znajdujący się na liście oferent, którego oferta była aż o 75 proc. droższa.

Sieć zmów

Zmowy przetargowe mogą mieć charakter jednorazowy, kiedy przedsiębiorcy zmawiają się odnośnie do jednego przetargu, lub też powtarzający się, sekwencyjny, kiedy to uczestnicy zmowy tworzą cały schemat i dzielą pomiędzy siebie kolejne przetargi, co stanowi tak zwaną rotację ofert (ang. bid rotation).

Firmy pozostające w zmowie mogą na przykład przydzielić mniej więcej równą wartość pieniężną umów każdej firmie lub przydzielić ilości odpowiadające wielkości poszczególnych firm, lub też przydzielić sobie stałych, tradycyjnych klientów.

Taka sytuacja miała przykładowo miejsce w przypadku dwóch firm zajmujących się wykonywaniem znaków drogowych: ich zmowa dotyczyła co najmniej 19 przetargów organizowanych przez zarządców dróg w różnych częściach Polski (Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-25/2011).

Sonia Jóźwiak, LL.M, starszy specjalista departament ochrony konkurencji UOKiK


Podwykonawcy dróg walczą o odszkodowania: 80 proc. wartości roszczeń oddalonych przez sądy

W sądach na rozstrzygnięcie czeka kilkadziesiąt pozwów wykonawców inwestycji drogowych. Ich roszczenia opiewają na około 2,7 mld zł. Do tej pory sądy oddaliły ok. 80 proc. wartości roszczeń złożonych w latach 2010-2012 - poinformowała GDDKiA w komunikacie.Budowa autostrady A2 na odcinku warszawa-Łódź (zdjęcia sprzed roku)Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), tylko około 5 proc. roszczeń składanych przez wykonawców jest uznawanych za zasadne i realizowanych. Są to głównie roszczenia wynikające z trudnych warunków atmosferycznych, czy przedłużających się prac archeologicznych."Jednak większość roszczeń jest odrzucana po wnikliwej weryfikacji i zakwalifikowaniu jako niezasadne. Są to np. roszczenia ze względu na złą pogodę panującą na Kasprowym Wierchu, podczas gdy inwestycja realizowana była na Mazowszu. W takim przypadku część wykonawców występuje do sądów. Tam jednak, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, otrzymują potwierdzenie zasadności oddalenia roszc... ...

Po restrukturyzacji PKP dyżurni ruchu są coraz bardziej obciążeni pracą. To przyczyna katastrofy kolejowej pod Zawierciem?

W wyniku zmian w PKP dyżurni ruchu są co chwila obciążani dodatkowymi obowiązkami - powiedział szef związku dyżurnych ruchu Aleksander Motyka. W ocenie Leszka Miętka ze związku maszynistów do katastrofy nie doszłoby przy europejskich systemach bezpieczeństwa.Akcja poszukiwawcza na miejscu katastrofy kolejowej w Szczekocinach koło Zawiercia.W poniedziałek na konferencji prasowej OPZZ w Warszawie Motyka zastrzegł, że o przyczynach katastrofy kolejowej pod Szczekocinami będą wypowiadać się prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.Podkreślił, że podstawowym zadaniem dyżurnego jest prowadzenie ruchu pociągów, ale w wyniku prowadzonej od kilkunastu lat restrukturyzacji PKP dodaje mu się obowiązków."Niestety, czasami nad bezpieczeństwem prym wiedzie ekonomia. Ten dyżurny bywa też konserwatorem, robotnikiem stacyjnym, a nawet sprzedaje bilety. Dyżurni ruchu są obciążeni pracą i dodatkowo im się jej dokłada, np. likwidując w ramach oszczędności stanowiska dwuosobo... ...

Aptekarz nie sprzeda hurtowo leków bez pozwolenia

Farmaceuci prowadzący w UE apteki nie muszą mieć pozwoleń na dystrybucję hurtową leków dopóty, dopóki nie prowadzą handlu na tym poziomie. I jeśli nawet przepisy krajowe pozwalają prowadzić jednocześnie i apteki, i hurtownie, to zgodnie z prawem Unii farmaceuci powinni uzyskiwać dodatkowe pozwolenia na ten drugi rodzaj dystrybucji.Farmaceuta doradza klientce Żadne naruszenie dyrektywy stanowiącej wspólnotowy kodeks produktów leczniczych nie może jednak powodować odpowiedzialności kryminalnej ani jej zaostrzać. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy prawo państwa członkowskiego przewiduje tego rodzaju kary za naruszenie prawa farmaceutycznego. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.We Włoszech na prowadzenie hurtowni leków obok apteki trzeba mieć pozwolenie wydane przez region lub prowincję. Każde naruszenie przepisów podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do roku i grzywnie od 10 tys. do 100 tys. euro.Dlatego sąd pierwszej instancji w Palermo prowadzący proces... ...

Emeryci domagają się od ZUS odszkodowań za zawieszone świadczenia

Osoby łączące pobieranie świadczenia z pracą zawodową, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych od października zawiesił jego wypłatę, domagają się odszkodowania za wyrządzone szkodyNa jakich zasadach emeryci mogą się domagać odszkodowania od ZUSNastępna grupa osób chce złożyć pozew zbiorowy przeciwko ZUS. Po przedsiębiorcach przyszła kolej na dorabiających emerytów, którym ZUS od października zawiesił wypłatę świadczeń.Domagają się zadośćuczynienia finansowego, bo ich zdaniem urzędnicy ZUS wprowadzili ich w błąd. Wydali im wcześniej (czyli przed 1 stycznia 2011 r.) na podstawie wtedy obowiązujących przepisów decyzje o przyznaniu emerytury bez konieczności zwolnienia się z pracy. Na tej podstawie osoby mające jednocześnie przychody z tytułu pracy i emerytury otrzymywały kredyty i pożyczki bankowe.Po zmienie przepisów musiały zwolnić się z pracy pod groźbą zawieszenia świadczenia. Jak tłumaczą, spowodowało to pogorszenie ich sytuacji finansowej.Wniosek o pieniądze– Państwo mnie oszukało... ...

Amerykańska wiza za dom

Polscy eksperci oceniają, że pomysł amerykańskich senatorów, aby dawać obcokrajowcom trzyletnie wizy w zamian za zakup nieruchomości w USA za co najmniej 0,5 mln dolarów nie zainteresuje Polaków.Zmiana prawa ma zwiększyć popyt na nieruchomości. Paweł Grząbka, prezes zarządu CEE Property Group, firmy która zajmuje się m.in. pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, nie przewiduje, by tego typu projekt okazał się zachętą dla Polaków."Ceny nieruchomości w USA rzeczywiście bardzo spadły, ale wciąż są wysokie, jak dla Polaków. Jeśli ktoś może wydać na dom ok. 1,6 mln zł, to zalicza się w Polsce do osób zamożnych i raczej nie powinien mieć kłopotów z wizą. To może być zachęta dla nacji, które mogą mieć kłopoty z otrzymaniem wiz w USA" - powiedział PAP Grząbka.Jarosław Skoczeń, pełnomocnik zarządu agencji Emmerson Nieruchomości uważa, że to pomysł z kosmosu. "Zainwestować pół miliona dolarów tylko po to, żeby dostać wizę tylko na trzy lata? A co potem? To moim zdaniem pomysł z kosmosu. Bar... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
3+6=?


Informacje o plikach "cookies"