Widzenie w zakładach karnych jest jedynym sposobem na bezpośrednie spotkanie ze skazanym. Jednak trzeba pamiętać, że przepisy przewidują różną liczbę widzeń, w zależności od typu zakładu. Chcąc przesłać skazanemu paczkę, także należy pamiętać o regulaminie.

Zakład karny

Widzenia

Widzenia w zakładzie karnym są uzależnione od charakteru samego zakładu:

• Zakład karny typu zamkniętego – widzenia 2 razy w miesiącu

• Zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych – widzenia 3 razy w miesiącu

• Zakład karny typu półotwartego – widzenia 3 razy w miesiącu

• Zakład karny typu półotwartego dla młodocianych – widzenia 4 razy w miesiącu

• Zakład karny typu otwartego – nie ma ograniczeń w liczbie widzeń.

Widzenie trwa 60 minut i odbywa się we wspólnej dla wszystkich skazanych sali, przy oddzielnym stoliku, pod nadzorem funkcjonariusza.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w widzeniu nie mogą uczestniczyć więcej niż dwie osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich – ich liczba nie podlega ograniczeniu (ale widzenia mogą odbywać tylko pod opieką osoby pełnoletniej).

Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

Przykładowe ceny produktów spożywczych (ZK Białołęka, Warszawa – cennik na dzień 1 marca 2013 r.) - Filet z piersi kurczaka 1kg 25,20 zł - Coca Cola 1l 4,70 zł - Mleko łaciate 3,2 % 1litr 3,30 zł - Jabłka 1kg 4,00 zł- Czekolada Milka 100g 4,20 zł - Herbata SAGA owocowa 30 torebek 6,00 zł

Co do zasady przyjmuje się, że w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Przepisy zezwalają jednak na to, by skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor mógł zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

Istnieje także możliwość widzenia się z osadzonym w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, ale tylko wówczas, gdy wcześniejsze zachowanie skazanego w zakładzie karnym na to pozwala.

Paczki dla skazanych

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

W uzasadnionym wypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.

Co może znajdować się w takiej paczce? Przepisy dopuszczają, by mogły znaleźć się w niej: niezbędna odzież, bielizna, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki higieny (a w niektórych przypadkach także leki).

Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie mogą być w nich dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Przykładowe artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji lub opakowania oraz te które zagrażają zdrowiu np.:

- artykuły sypkie (np.: kisiel, budyń, oranżada w proszku, wszelkiego rodzaju kaszki, kwasek cytrynowy, proszki do pieczenia, mąka, przyprawy itp.),- artykuły mleczarskie (np.: jogurt, kefir, śmietana, maślanka, mleko w proszku itp.),- wszelkiego rodzaju sałatki, bigos,- przetwory rybne (np.: sałatki, śledzie, ryby),- produkty faszerowane (np.: mięso, kotlety, drób, pomidory, papryka, naleśniki itp.),- ciasta z zawartością kremów,- musli (mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów, suszonych owoców),- masło, margaryna, smalec,- pizza, zapiekanka, kebab,- produkty z rożna (np.: drób, mięso itp.),- słodzik, tabletki musujące,

Przykładowe artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np.:

- soki i napoje w kartonach, przetwory owocowe w słoikach,- konserwy (np: mięsne, rybne),- tzw. zupki w proszku,- orzechy w każdej postaci,- drażetki, gumy do żucia,

oraz:

- wyroby tytoniowe,- środki wspomagające przyrost tkanki mięśniowej,- gaz do zapalniczek. Ze względów sanitarnych w paczce nie można dostarczać także:

• surowego mięsa,• jajek,• grzybów,• mrożonek.

Paczki doręczane mogą być bezpośrednio przez ich nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego podmiotu tj. poczty, firmy kurierskiej czy gońca.

Regulaminy widzeń w Polsce

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu zakładu karnego dostępnym dla odwiedzających. W porządku wewnętrznym zakładu dyrektor określa w szczególności dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

Przykładowe regulaminy widzeń w zakładach karnych:

Zakład karny zamknięty w Rzeszowie-Załężu

Zasady udzielania widzeń:

Widzenia osadzonych odbywają się od środy do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 13.30.

Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych:

a) tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób,

b) skazani odbywają widzenia w ogólnej sali widzeń przy osobnym stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,

c) widzenia skazanych odbywają się również w sali widzeń bezdozorowych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

Nagroda w postaci widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej może być zrealizowana wyłącznie z osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Osoby odwiedzające wyrażają zgodę na odbycie widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Fakt ten potwierdzają przed rozpoczęciem widzenia własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu.

Otwieranie pokoju widzeń dokonywane jest przez funkcjonariusza po upływie czasu widzenia lub wcześniej na wezwanie osób odbywających widzenie.

Osoby korzystające z widzenia odpowiedzialne są za stan wyposażenia pokoju i pozostawienie porządku po jego zakończeniu.

Widzenia pomiędzy skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.

Zakład Karny półotwarty w Krakowie Nowej Hucie

Widzenia:

1. Widzenia dla skazanych odbywają się we wtorki, piątki i soboty. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i soboty.

2. Widzenia o których mowa w ust. 1 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

a) I tura o godziny 9.00b) II tura o godziny 11.30c) III tura o godziny 14.00

3. Widzenia odbywają się według kolejności zgłoszeń odwiedzających

4. Na jedną turę przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia. Zgłoszenie na widzenie należy dostarczyć nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem tury.

5. Widzenia dłuższe, dodatkowe lub połączone mogą być wykorzystane:- wtorek i piątek wyłącznie po I turze- sobota wyłącznie po I lub II turze

6. We wtorki i piątki III tura przeznaczona jest wyłącznie do realizacji widzeń określonych w art. 138§1 pkt. 2 kkw tzn. zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej.

7. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizacje widzenia:- w inny dzień niż określony w ust. 1- w innych godzinach niż określone w ust. 2

Zakład karny półotwarty, otwarty – Warszawa Białołęka

Widzenia dla osadzonych udzielane są w budynku sali widzeń w godz. 8.00 – 16.00

Środa - osadzeni nie zatrudnieni, których nazwiskorozpoczyna się literami A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J,

Czwartek - osadzeni niezatrudnieni, których nazwiskorozpoczyna się literami K, L, Ł, M, N, O, P, R,

Piątek - osadzeni niezatrudnieni, których nazwiskorozpoczyna się literami S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż.

Sobota - osadzeni zatrudnieni

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyrazić indywidualną zgodę na zmiany terminu widzeń.

Podstawa prawna Kodeks postępowania karnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)


Akcesoria do elektrowni wiatrowych

Turbiny wiatrowe reklamowane są jako urządzenia bardzo trwałe, wydajne i tanie w eksploatacji, nie oznacza to jednak, że są kompletnie bezawaryjne, może się zdarzyć, że któraś ich części się popsuje lub w wyniku niekorzystnych warunków zewnętrznych ulegnie uszkodzeniu. Poza tym naturalne jest, że elementy narażone na ciągłe oddziaływanie sił mechanicznych systematycznie się niszczą, nawet gdy są wykonane z bardzo trwałych materiałów. Na szczęście zazwyczaj nie oznacza to konieczności wymiany całego dużego elementu systemu. Na rynku dostępne są części i akcesoria do elektrowni wiatrowych, których koszt zakupu jest zdecydowanie niższy niż początkowa inwestycja w postaci zakupu i montażu turbiny. Producenci oferują zarówno akcesoria mechaniczne jak i elektryczne. W ofercie są między innymi łożyska o różnych średnicach, transformatory, przekładnie i różnego rodzaju kable. Użytkownicy mogą wybierać akcesoria spośród bardzo szerokiej oferty zarówno producentów krajowych jak i zagranicznych. ...

Lista niebezpiecznych artykułów na portalu OECD

OECD stworzyła portal internetowy, który ma zapewnić konsumentom, przedsiębiorcom i rządom szybki i łatwy dostęp do najnowszych informacji o produktach wycofanych z rynków Australii, Kanady, Europy i USA.Konsumenci będą mogli sprawdzić, czy produkty takie, jak na przykład butelka dla niemowląt lub rower, które zamierzają kupić w sklepie lub w sieci nie zostały już wycofane ze sprzedaży w innym kraju.etPortal znajdujący się pod adresem: http://globalrecalls.oecd.org, ma na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa produktów. OECD szacuje, że wypadki śmierci i okaleczenia, do których dochodzi z powodu użytkowania niebezpiecznych artykułów, kosztują ponad 1 bilion dolarów rocznie!Konsumenci będą mogli sprawdzić, czy produkty takie, jak na przykład butelka dla niemowląt lub rower, które zamierzają kupić w sklepie lub w sieci nie zostały już wycofane ze sprzedaży w innym kraju. Przedsiębiorcy, tacy jak importerzy czy detaliści, będą mogli szybko zareagować i wycofać produkty, gdy tylko p... ...

Ceny materiałów budowlanych stanęły w miejscu, bo kryzys zatrzymał popyt

W ubiegłym roku firmy produkujące materiały budowlane w zasadzie nie mogły sobie pozwolić na podnoszenie cen i przewidują, że w tym roku sytuacja będzie podobna. Średnie zmiany cen w 2012 r.Ceny rosły właściwe tylko w tych segmentach, gdzie solidarnie podnosili je wszyscy producenci, zmuszeni do tego większymi kosztami. Ceny rosły właściwe tylko w tych segmentach, gdzie solidarnie podnosili je wszyscy producenci, zmuszeni do tego większymi kosztami. Jednak według danych Grupy PSB, która śledzi średnie zmiany cen kilkunastu grup produktów budowlanych, większość z nich zakończyła 2012 r. na poziomie podobnym jak w końcu roku 2011.Według naszych rozmówców, na których opiniach opierają się szacunki grupy PSB, nie do końca oddają one obraz rynku, bo po wliczeniu bonusów i promocji narzucanych przez liczących się dystrybutorów ceny są jeszcze niższe.Przyczyny są proste. Duże inwestycje gwałtownie zwolniły, Polacy oszczędzają na remontach, a wśród producentów i importerów panuje ogromna ... ...

Raport Macierewicza: dwa wstrząsy przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem, 20 doniesień do prokuratury

Dwa silne wstrząsy na pokładzie samolotu - na lewym skrzydle i wewnątrz kadłuba, a nie zderzenia z brzozą były - w ocenie parlamentarnego zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej - przyczyną wypadku samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r.Antoni MacierewiczMateriał podsumowujący dwa lata pracy zespołu kierowanego przez Antoniego Macierewicza (PiS) został przesłany PAP w sobotę.Dokument powstał przy udziale przedstawicieli rodzin ofiar katastrofy i specjalistów, na podstawie wysłuchań świadków i prac zespołu, prac komisji Sejmu i Senatu, analiz raportów NIK, ekspertyz oraz dokumentów i oświadczeń m.in. prokuratury i Komisji Badania Wypadków Lotniczych.Jak czytamy w dokumencie, zespół parlamentarny udowodnił niezgodność z prawdą najważniejszych tez rosyjskiego raportu MAK i większości ustaleń komisji Jerzego Millera dotyczących przebiegu i przyczyn katastrofy. Zwrócono uwagę szczególnie na brak badań brzozy, z którą zderzenie miało przyczynić się do upadku samolotu.Niep... ...

Są sposoby na drogie paliwo do diesli

Firmy produkujące instalacje LPG do silników Diesla i montujące silniki elektryczne przeżywają oblężenie. Właściciele flot zasilanych tym paliwem szukają tańszej alternatywy dla drogiego oleju napędowego. Dotychczas mieli ją tylko właściciele aut z silnikami benzynowymi, w których kosztem 3 – 5 tys. zł można zamontować instalację LPG.Przerób diesla na gaz lub prądPaliwoW zeszłym roku kilku rodzimych procentów instalacji LPG wprowadziło do sprzedaży innowacyjne na naszym rynku rozwiązanie – instalację autogazu współpracującą z silnikami Diesla. W odróżnieniu od instalacji do silników benzynowych gaz nie zastępuje całkowicie podstawowego paliwa, a jedynie 30 proc. Mimo to zainteresowanie tą technologią przerosło oczekiwania.– Klientów na naszą instalację DEGAmix dynamicznie przybywa – mówi Grzegorz Jarzyński, właściciel Elpigazu, pierwszego w kraju producenta takiej technologii. Dzięki tym rozwiązaniom koszty eksploatacji pojazdu mogą spaść o 10 – 25 proc., a moc silnika i moment ... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
5+6=?


Informacje o plikach "cookies"