Prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu? Korzystasz z mebli na potrzeby firmy? Komputera? Wprowadź je do środków trwałych i poddaj amortyzacji, a zapłacisz niższy podatek. Do kosztów podatkowych można także zaliczyć np. usługi sprzątania, czy opłaty związane z korzystaniem z nieruchomości, jak np. czynsz, podatek od nieruchomości, czy opłaty za media. Trzeba jednak pamiętać o wyliczeniu proporcji.

Podatki

Przedsiębiorcy mogą zwiększyć koszty działalności firmy, obliczane dla celów podatkowych, dokonując amortyzacji kupionego wcześniej sprzętu czy nawet mieszkania. Katalog takich pozycji może być bardzo szeroki i zależy od profilu działalności firmy. Należy w takiej sytuacji trzymać się podstawowej zasady, zgodnie z którą kosztem podatkowym mogą być tylko takie wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, że nie zostały one wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (lub w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Dwie drogi, czyli amortyzacja lub bezpośrednie zaliczenie do kosztów

Kolejną istotną sprawą jest sposób rozliczenia uzależniony od rodzaju i wartości wykorzystywanych w działalności rzeczy. Gdy przedsiębiorca kupuje środek trwały z zasady musi poddać go amortyzacji. Oznacza to, że wydatek zostanie rozliczony ale w czasie, określonym zgodnie z przepisami (np. na pełną amortyzację mieszkania metodą liniową potrzeba 66 lat; czas ten można jednak skrócić nawet do 10 lat decydując się na inny rodzaj amortyzacji – stosując stawkę indywidualną). W takiej sytuacji do kosztów podatkowych zaliczana jest nie jednorazowo wartość całego zakupu, lecz sukcesywnie wyliczona jego część, tzw. odpisy amortyzacyjne.

Środek trwały to zarówno budynki, jak i maszyny, urządzenia, środki transportu, ale też inne przedmioty. Decyduje przewidywany okres używania i przeznaczenie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zakupione rzeczy firma zamierza używać dłużej niż rok, to będzie to środek trwały.

Są jednak możliwości by środek trwały jednorazowo rozliczyć w kosztach. Z tzw. jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Również w przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego jest równa lub niższa niż 3 500 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego, albo w miesiącu następnym.

Po pierwsze mieszkanie

Przedsiębiorcy, którzy chcą ograniczyć koszty prowadzonej firmy, a profil działalności pozwala by prowadzić biuro w domu, mogą rozliczyć podatkowo wartość mieszkania. W tym celu należy wprowadzić mieszkanie do ewidencji środków trwałych. Oczywiście kosztem może być tylko amortyzacja, tej części, która jest wykorzystywana na potrzeby firmowe. W tym przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia użytkowa wykorzystywana na potrzeby działalności do ogólnej powierzchni użytkowej całego mieszkania.

Po drugie odsetki

W przypadku zakupu mieszkania zarówno do celów osobistych, jak i prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości w proporcji, w jakiej mieszkanie wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Odsetki naliczone do dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji zwiększają jego wartość początkową i podlegają tym samym amortyzacji, a naliczone po tym dniu zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że można rozliczyć w kosztach odsetki, które zostały zapłacone, a nie tylko naliczone.

Po trzecie - utrzymanie biura to też koszt

Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu pozwala także na zaliczenie do kosztów części wydatków związanych z utrzymaniem takiego mieszkania. Jeżeli przedsiębiorca zajmuje tylko część mieszkania na cele firmowe, wydatki związane z utrzymaniem takiej nieruchomości rozlicza się proporcjonalnie do wydzielonej pod działalność gospodarczą części. W przypadku czynszu, podstawę naliczania kosztów związanych z działalnością gospodarczą stanowi wskaźnik udziału powierzchni wykorzystywanej na cele przedsiębiorstwa w ogólnej powierzchni nieruchomości.

Przykład: W prywatnym mieszkaniu o powierzchni 100 m2 przedsiębiorca przeznaczył na działalność gospodarczą pokój o powierzchni 25m2. Pozostała część mieszkania przeznaczona jest na cele osobiste podatnika. Miesięczny czynsz za mieszkanie wynosi 500 zł. Wskaźnik udziału powierzchni wykorzystywanej na cele przedsiębiorstwa wynosi zatem:(25m2 : 100 m2 ) x 100% = 25%Podatnikowi przysługuje zatem prawo do zaliczenia 25% wartości uiszczonego czynszu do kosztów podatkowych, co w sumie daje kwotę 125 zł (25% x 500 zł = 125 zł).

W przypadku np. mediów (energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu, wywozu nieczystości, itp.), bardziej wiarygodne jest zastosowanie innej podstawy podziału wydatków. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie odrębnych liczników w celu pomiaru zużycia na potrzeby prowadzonej działalności zarówno wody, jak i energii elektrycznej. Nie jest to jednak jedyne dozwolone rozwiązanie, przedsiębiorca może na przykład sporządzić zestawienie energochłonności poszczególnych urządzeń, wykorzystywanych zarówno w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i w gospodarstwie domowym, stanowiący klucz podziału kosztów.

Po czwarte - biurko, krzesło, komputer

W koszach podatkowych można rozliczyć także wykorzystywane na potrzeby firmowe meble np. krzesła, biurko, czy komputer i drukarkę. Co ważne nie muszą to być rzeczy nowo zakupione. Do środków trwałych firmy można wprowadzić także przedmioty używane, gdy tylko są kompletne i zdatne do użytku. W takiej sytuacji gdy jest dokument, z którego wynika cena nabycia, to on posłuży do ustalenia wartości początkowej, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Gdy nie można ustalić ceny nabycia, wtedy należy ustalić wartość rynkową, która zostanie przyjęta jako wartość początkowa środka trwałego. Z tego względu, że często wartość początkowa tych środków trwałych nie będzie przekraczała 3,5 tys. zł, przedsiębiorca ma wybór – może je poddać stopniowej amortyzacji albo zaliczyć jednorazowo do kosztów. Jednorazowo może rozliczyć także te rzeczy, które choć są droższe, to jednak zamierza używać krócej niż rok.

Po piąte - telewizor, aparat fotograficzny

Jeżeli profil firmy wymaga ponadto wykorzystywania innego sprzętu, nic nie stoi na przeszkodzie by te wydatki również rozliczyć podatkowo. Fotograf amator, który kupił dobry sprzęt, a później postanowił zarabiać na swojej pasji, może wprowadzić do środków trwałych otwieranej firmy wcześniej kupiony aparat i inny sprzęt fotograficzny. Taką samą możliwość mają inne branże, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia dokumentacji fotograficzne, np. zawierane umowy przewidują, że klient otrzyma dokumentację fotograficzną z kolejnych etapów realizacji zlecenia. Również telewizor może służyć potrzebom firmowym i wtedy także zostanie rozliczony w kosztach. Zasady rozliczenia tych wydatków są takie same jak innego sprzętu kupowanego do firmy, która jest prowadzona w mieszkaniu.

Po szóste - telefon i Internet

Choć w przypadku telefonu sprawa wydaje się oczywista – wydatki powinny być rozliczane na podstawie billingów, należy pamiętać o tym, że kwota zaliczana do kosztów podatkowych nie może obejmować abonamentu. Wynika to bezpośrednio z faktu, że abonament jest opłatą stałą, niezależną od tego, czy mieszkanie jest równocześnie siedzibą firmy, czy też nie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której telefon jest zarejestrowany na firmę i służ wyłącznie jej celom. Jedynie w takim przypadku koszt abonamentu może zostać zaliczony do kosztów podatkowych i przedsiębiorca nie musi do celów podatkowych analizować billingów.

Po siódme - odkurzacz lub serwis sprzątający

Biuro w mieszkaniu, tak samo jak i prowadzone poza nim wymaga sprzątania i utrzymania w czystości. Stąd też przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach podatkowych także wydatki np. na zakup usług sprzątania lub środków czystości, czy nawet odkurzacza. Sposób rozliczenia będzie zależał od tego, jak są one wykorzystywane. Jeżeli usługa sprzątania jest zamawiana tylko dla powierzchni firmowej, wtedy całość będzie stanowiła koszt podatkowy. W innym przypadku tak, jak w pozostałych sytuacjach trzeba pamiętać o wyliczeniu proporcji.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care Współpraca: Elżbieta Węcławik, Tax Care


Najwyższa kumulacja w Lotto może wynieść nawet 80 mln zł

Szacujemy, że najwyższa kumulacja, jaka mogłaby się wydarzyć w Lotto, to nawet 80 mln zł - mówi PAP członek zarządu Totalizatora Sportowego Piotr Kamiński. Zapowiada wprowadzenie w 2013 r. nowej gry typu "wygraj ekstra pensję".Punkt LottoPAP (Łukasz Osiński): Czy po tym, gdy cena jednego zakładu Lotto wzrosła z 2 zł do 3 zł, Totalizator odczuł spadek przychodów?Piotr Kamiński: W 2009 roku, gdy spółka wprowadziła nowe ceny, nastąpiło pewne obniżenie sprzedaży. Jednak zmiana ceny przyczyniła się do większych kumulacji. Te zaś zwiększają zainteresowanie graczy naszymi produktami. W pierwszej połowie roku mieliśmy dwie rekordowe kumulacje, w drugiej połowie kolejne dwie. Szacujemy, że statystycznie najwyższa kumulacja, jaka mogłaby się wydarzyć w Lotto, to nawet 80 mln zł. Oczywiście tak wysokie kumulacje zdarzają się rzadko, dlatego ten rok jest szczególny. Przekłada się to na już widoczne wyższe wyniki spółki.PAP: Niedawno Totalizator Sportowy wprowadził do swojej najpopularniejszej g... ...

Chleb znowu zdrożeje - i to już od stycznia

Przed nami kolejne podwyżki cen pieczywa. Według analityków wzrost cen wyrobów mącznych odczujemy w swoich portfelach już od stycznia - informuje "Gazeta Polska Codziennie".osczczędności, finanse, pieniądze, A mąka od października w zależności od jej rodzaju zdrożała od 8 do 11 proc. - wylicza "Codzienna".Jednak eksperci wskazują, że cena zboża nie jest najważniejszym kosztem produkcji pieczywa, więc ewentualne podwyżki nie powinny być bardzo duże.Tyle że dla najbiedniejszych chleb jest głównym pożywieniem i mogą go sobie kupić coraz mniej - podkreśla "GPC", wskazując, że nie tylko oni ograniczają jego spożycie. Bowiem jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w I półroczu statystyczny Polak zjadał 6,52 kg przetworów zbożowych, podczas gdy przed rokiem 6,66 kg, a 2 lata temu - 6,77 kg.Analitycy BGŻ oceniają, że i tak ceny pieczywa i produktów mącznych zmieniają się w stosunkowo niewielkim stopniu w porównaniu z bardzo dużymi miesięcznymi wzrostami ... ...

Embargo na Iran pomoże Putinowi ponownie zostać prezydentem Rosji

Mimo twardego sprzeciwu Rosji wobec nałożenia naftowego embarga na Iran to właśnie Moskwa stanie się jednym z głównych beneficjentów sankcji. Wzrost cen surowca, który jest konsekwencją utrzymującego się napięcia wokół Iranu, wzmocni rosyjskiego rubla. To z kolei obniży inflację w kraju i ułatwi Władimirowi Putinowi powrót na Kreml.Wzrost rosyjskiego PKB po rozpadzie ZSRR (mld dol.)W poniedziałek Unia Europejska uzgodniła sankcje wobec podejrzewanego o nuklearne ambicje Iranu. Jej członkowie nie będą zawierać nowych kontraktów na zakup irańskiej ropy, a wszystkie już podpisane wygasną z końcem czerwca. Wcześniej sankcje wprowadziły także Stany Zjednoczone. Rosja z powodów politycznych konsekwentnie sprzeciwia się karaniu Teheranu, ale wyeliminowanie irańskiej ropy z rynku to dla niej tylko korzyść.Putin walczy o utrzymanie niskich cenIm wyższe ceny ropy na giełdach, tym wolniej rosną ceny w Rosji. To właśnie ubiegłoroczny skok cen surowca, spowodowany zamieszkami w krajach arabs... ...

Gazowa giełda ruszy na jesieni. Polska coraz bliżej uwolnienia rynku gazu

Gaz System przygotował dokument, dzięki któremu będzie można uruchomić gazową giełdę w Polsce. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka giełda będzie mogła ruszyć już jesienią.Niektórzy eksperci ostrożnie wypowiadają się o możliwości faktycznej liberalizacji rynku gazu w Polsce.Należąca do Skarbu Państwa spółka Gaz System, odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie najważniejszych rurociągów w kraju, przygotowała ostatecznie - po dwóch miesiącach konsultacji - Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.Jeszcze w tym tygodniu dokument trafi do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli szef URE Marek Woszczyk go zatwierdzi, droga do uwolnienia rynku będzie otwarta."Instrukcja ma szczególne znaczenie, bo ułatwi m.in. organizację giełdy gazowej. Dzięki instrukcji ułatwiony dostęp do sieci przesyłowej będą mieć zainteresowane naszym rynkiem firmy gazownicze i odbiorcy. Uproszczone zostaną procedury związane ze zmianą sprzedawcy gazu" - powiedział PAP prezes Woszc... ...

Koniec z tanim piwem? Rosną ceny złocistego trunku

To zła wiadomość dla smakoszy złocistego trunku. Po raz pierwszy od dwóch lat analitycy branży handlowej zaobserwowali wzrost ceny piwa. Już w grudniu ubiegłego roku za litr piwa trzeba było zapłacić 5,15 zł.PiwoZdaniem Wojciecha Mrugalskiego z Kompanii Piwowarskiej wzrost cen piwa może świadczyć o tym, że część konsumentów częściej sięga po piwa z wyższej półki – pisze portalspozywczy.pl, cytujący badania opublikowane w Pulsie Biznesu.Według specjalistów z branży wzrost cen spowodowany jest zmianą przyzwyczajeń polskich piwoszy – coraz więcej osób kupuje piwa Premium. Obecnie na sklepowych półkach trudno już jest znaleźć tradycyjny pasteryzowany full. Najczęściej, dzięki niewielkim browarom, można znaleźć na nich piwo niepasteryzowane, smakowe, za które trzeba więcej zapłacić. Stąd średnia cena kupowanego piwa wciąż rośnie.Producenci przypominają również, że wzrost cen piwa wynika z rosnącej presji kosztowej gdyż rosną ceny surowców do produkcji piwa jak również ceny opakowań ora... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
2+1=?


Informacje o plikach "cookies"